در صورتی که کسب وکار دارید و نیاز به مشاوره رایگان دارید فرم زیر را پر کنید.

نکته :داشتن کسب وکار الزامی است.سبک مشاوره جهت راه اندازی کسب وکار نمی باشد.