از ساعت 15:00 تا 16:00 پارکینگ برای مهمانان همایش آرمان محمودی رایگان می‌باشد، لطفا هنگام ورود نام همایش یا آرمان محمودی را اعلام کنید و هیچ هزینه ای پرداخت نکنید. ضمنا محدودیت طرح ترافیک و آلودگی وجود ندارد و کنار خیابان بدلیل تعطیلات امکان پارک ماشین وجود دارد.
از ساعت 15:00 تا 16:00 پارکینگ برای مهمانان همایش آرمان محمودی رایگان می‌باشد، لطفا هنگام ورود نام همایش یا آرمان محمودی را اعلام کنید و هیچ هزینه ای پرداخت نکنید. ضمنا محدودیت طرح ترافیک و آلودگی وجود ندارد و کنار خیابان بدلیل تعطیلات امکان پارک ماشین وجود دارد.